Online řešení škodní události

Život, zdraví a úraz

Nahlásit

Kdy hlásit Život, zdraví a úraz?

vehicles

Řešení škody

Řešení škody

Řešení škody

 • Bez zbytečného odkladu nahlaste škodu pojišťovně,
  • v případě denních dávek při PN (pracovní neschopnosti) je třeba nahlásit pojistnou událost v době od počátku pracovní neschopnosti do uplynutí karenční lhůty (čekací doby), uvedené v pojistné smlouvě, nárok na dávky vzniká až po jejím uplynutí,
 • před samotným řešením škody je potřebné si připravit:
  • číslo smlouvy,
  • údaje o škodě (co a kdy sa stalo),
  • údaje o účastnících (rodné číslo, adresa, telefon, e-mail),
  • zdravotní dokumentaci související se škodní událostí,
  • číslo bankovního účtu (v případě, že budete požadovat vyplacení pojistného plnění na bankovní účet).

 

Více informací

Likvidace škody

 • Po nahlášení pojistné události obdržíte číslo škody a na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci škody,
 • zaslané dokumenty budou předány ke zpracování,
 • likvidátor prostuduje veškeré dokumenty doložené ke škodě a v případě, že jsou dostačující pro ukončení šetření škody, přistoupí k likvidaci škody,
 • likvidátor může vyžádat doložení dalších podkladů, bez kterých nelze ukončit šetření škody, ujistěte se prosím, že jste uvedli správné a aktuální kontakty, zejména email,
 • dokumenty potřebné pro vyřízení škody je možné zaslat přímo přes online portál zde.

Více informací

Likvidace škody
Informace o stavu škody

Informace o stavu škody

 • Nejrychlejší cestou k informacím o spisu je sledováni on-line škodního spisu zde, kde můžete také sledovat stav udalosti, vkládat doklady nebo zasílat dotazy přímo do škodního spisu. 

Více informací

Ukončení likvidace škod

Po ukončení šetření je pojistné plnění splatné do 15 dnů.

Více informací

Ukončení likvidace škod

Dokumenty ke stažení

 

Hlášení škod k produktům sjednaných u společnosti UNIQA

 

Hlášení škod k produktům sjednaných u zaniklé společnosti AXA životní pojišťovna, a.s.

Často kladené otázky (FAQ)

Je důležité zasílat originály dokumentů?
Není třeba zasílat originály dokumentů, v některých případech je však pojistitel oprávněn si originály vyžádat. Dokumenty lze vkládat při vyplňování hlášení či později zde.
Obdržím potvrzení o doručení mnou zaslaných dokumentů do pojišťovny? 
Zaslané dokumenty budou zpracovány a o jejich úplnosti či neúplnosti budete informováni buď požadavkem na doplnění nebo oznámením o ukončení události. 
Co mám dělat v případě, když mi lékař odmítne vyplnit formulář?
V případě podobné zkušenosti je třeba kontaktovat pojišťovnu, vysvětlit situaci a předložit zdravotní dokumentaci k úrazu 
Jaké jsou další možnosti řešení škody?
 • online: řešení škodní události online je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody. Při online hlášení můžete okamžitě připojit
  požadované dokumenty, čímž urychlíte dobu trvání likvidace škody.
  Aktuální stav likvidace škody můžete sledovat online zde.
 • e-mailem: info@uniqa.cz,
 • poštou: po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6.
Kontakty
Zavolejte nám
Všeobecná infolinka
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00
Napište nám