Online řešení škodní události

Život, zdraví a úraz

Nahlásit

Kdy hlásit Život, zdraví a úraz?

vehicles

Řešení škody

Řešení škody

Řešení škody

 • Bez zbytečného odkladu nahlaste škodu pojišťovně,
  • v případě úrazu: nejpozději do 10 dnů,
  • v případě denních dávek při PN (pracovní neschopnosti) je třeba nahlásit pojistnou událost v době od počátku pracovní neschopnosti do uplynutí karenční lhůty (čekací doby), uvedené v pojistné smlouvě, nárok na dávky vzniká až po jejím uplynutí,
 • před samotným řešením škody je potřebné si připravit:
  • číslo smlouvy,
  • údaje o škodě (co a kdy sa stalo),
  • údaje o účastnících (rodné číslo, adresa, telefon, e-mail),
  • zdravotní dokumentaci související se škodní událostí,
  • číslo bankovního účtu (v případě, že budete požadovat vyplacení pojistného plnění na bankovní účet).

 

Více informací

Likvidace škody

 • Po nahlášení pojistné události obdržíte číslo škody a na e-mailovou adresu vám zašleme potvrzení o registraci škody,
 • zaslané dokumenty budou předány ke zpracování,
 • likvidátor prostuduje veškeré dokumenty doložené ke škodě a v případě, že jsou dostačující pro ukončení šetření škody, přistoupí k likvidaci škody,
 • likvidátor může vyžádat doložení dalších podkladů, bez kterých nelze ukončit šetření škody,
 • dokumenty potřebné pro vyřízení škody je možné zaslat přímo přes online portál.

Více informací

Likvidace škody
Informace o stavu škody

Informace o stavu škody

 • Po přidělení čísla škody můžete proces jejího vyřizování sledovat online zde.

Více informací

Ukončení likvidace škod

Po ukončení šetření je pojistné plnění splatné do 15 dnů.

Více informací

Ukončení likvidace škod

Dokumenty ke stažení

Často kladené otázky (FAQ)

Je důležité zasílat originály dokumentů?
Není třeba zasílat originály dokumentů, v některých případech je však pojistitel oprávněn si originály vyžádat. Dokumenty lze vkládat při vyplňování hlášení či později zde.
Obdržím potvrzení o doručení mnou zaslaných dokumentů do pojišťovny? 
Takové potvrzení není možné zaslat. Doručenou dokumentaci likvidátor zpracuje a v případě potřeby doložení dalších dokumentů z vaší strany vás znovu kontaktujeme. 
Co mám dělat v případě, když mi lékař odmítne vyplnit formulář?
V případě, že se jedná o drobnější úraz s kratší dobou léčení, stačí doložit nezbytnou dobu léčení kopiemi lékařských zpráv z celého průběhu léčení.
Jaké jsou další možnosti řešení škody?
 • telefonicky: +420 488 125 125,
 • e-mailem: info@uniqa.cz,
 • poštou: po vyplnění a podpisu zašlete formulář spolu s podklady ke škodě poštou na UNIQA pojišťovna, Evropská 136, 160 12 Praha 6.
 • online: řešení škodní události online je pohodlným a nejrychlejším způsobem oznámení škody. Při online hlášení můžete okamžitě připojit požadované dokumenty, čímž urychlíte dobu trvání likvidace škody. Aktuální stav likvidace škody můžete sledovat online zde.
Kontakty
Zavolejte nám
Všeobecná infolinka
(+420) 488 125 125
Pondělí až pátek od 8:00 do 18:00
Napište nám
Pomoc v nouzi
+420 272 101 020
+420 296 333 696
+420 221 586 679